Hauck Sporťák Sport red

Hauck
Internetová cena: 1 799 Kč

Na dotaz
Doprava: zdarma / info o dopravě

Popis produktu

<p><strong>Sport<br></strong>&gt;&#160; Ide&#225;ln&#237; do v&#353;edn&#237;ho dne p&#345;i cestov&#225;n&#237; autobusem nebo vlakem<br>&gt;&#160; Lehk&#253; sportovn&#237; ko&#269;&#225;rek s polohovac&#237; funkc&#237; do roviny - z&#225;t&#283;&#382; do 18 kg<br>&gt;&#160; Lze slo&#382;it do mal&#233;ho rozm&#283;ru<br>&gt;&#160; Extra velk&#253; n&#225;kupn&#237; ko&#353;<br>&gt;&#160; Perfektn&#237; jako lehk&#253; sportovn&#237; ko&#269;&#225;rek na dovolenou nebo jako n&#225;hradn&#237; ko&#269;&#225;rek<br><br><strong>Lehk&#253; a mimo&#345;&#225;dn&#283; &#353;ikovn&#253; // </strong>Ko&#269;&#225;rek Sport bude Va&#353;&#237;m perfektn&#237;m spole&#269;n&#237;kem do v&#353;edn&#237;ch dn&#367;, na cest&#225;ch nebo jako n&#225;hradn&#237; spor&#357;&#225;k pro prarodi&#269;e. D&#237;ky oto&#269;n&#253;m p&#345;edn&#237;m kol&#367;m s aretac&#237; j&#237;m budete bezchybn&#283; manipulovat.<br><strong>Komfortn&#237; // </strong>Tento lehk&#253; spor&#357;&#225;k m&#225; op&#283;rku zad, kterou lze polohovat a&#382; do lehu, a tak&#233; nastavitelnou op&#283;rku nohou. Slune&#269;n&#237; st&#345;&#237;&#353;ka ochr&#225;n&#237; Va&#353;e zlat&#237;&#269;ko p&#345;ed de&#353;t&#283;m a v&#283;trem. <br><strong>Snadn&#233; slo&#382;en&#237; // </strong>Sportovn&#237; ko&#269;&#225;rek lze zcela jednodu&#353;e slo&#382;it. D&#237;ky kompaktn&#237;m rozm&#283;r&#367;m jej snadno um&#237;st&#237;te do t&#233;m&#283;&#345; ka&#382;d&#233;ho kufru, a to z n&#283;j d&#283;l&#225; toho nejlep&#353;&#237;ho spole&#269;n&#237;ka na cest&#225;ch.<br><strong>Velk&#253; ko&#353; // </strong>Velk&#253; ko&#353; pod sedadlem poskytne dostatek m&#237;sta na Va&#353;e n&#225;kupy, d&#283;tsk&#233; pot&#345;eby nebo hra&#269;ky.<br><br><strong>Sport<br>Tento lehk&#253; sportovn&#237; ko&#269;&#225;rek Sport</strong> se stane Va&#353;&#237;m dokonal&#253;m spole&#269;n&#237;kem ve v&#353;edn&#237;ch dnech p&#345;i cest&#225;ch v autobuse, vlaku nebo na dovolen&#233;. Model Sport lze sklopit do lehu, je obzvl&#225;&#353;t&#283; lehk&#253; a proto&#382;e se snadno slo&#382;&#237;, m&#367;&#382;ete ho jednodu&#353;e vz&#237;t kamkoli s sebou.<br>Va&#353;e d&#237;t&#283; se bude v ko&#269;&#225;rku Sport c&#237;tit naprosto spokojen&#283;. M&#283;kce polstrovan&#233; sedadlo m&#225; op&#283;rku zad, kter&#225; se sklop&#237; a&#382; do polohy vle&#382;e, a tak&#233; nastavitelnou op&#283;rku nohou. Pr&#225;v&#283; d&#237;ky tomu bude V&#225;&#353; mal&#253; poklad v&#382;dy v pohodl&#237;. St&#345;&#237;&#353;ka zajist&#237; optim&#225;ln&#237; ochranu p&#345;ed sluncem, v&#283;trem nebo de&#353;t&#283;m.&#160;&#160;&#160; <br>D&#237;ky oto&#269;n&#253;m p&#345;edn&#237;m kol&#367;m se model Sport &#345;&#237;d&#237; velmi jednodu&#353;e. Pr&#225;v&#283; to z n&#283;j d&#283;l&#225; ide&#225;ln&#237;ho spole&#269;n&#237;ka na n&#225;kupy v mal&#253;ch obchodech. V p&#345;&#237;pad&#283; pot&#345;eby lze kola snadno zajistit. Ve velk&#233;m ko&#353;i pod sedadlem najdete dostatek m&#237;sta na V&#225;&#353; n&#225;kup.<br>P&#345;edn&#237; madlo a 5bodov&#253; polstrovan&#253; bezpe&#269;nostn&#237; p&#225;s zaru&#269;&#237; bezpe&#269;nost Va&#353;eho d&#237;t&#283;te. Ko&#269;&#225;rek p&#345;i zastaven&#237; spolehliv&#283; zajist&#237; parkovac&#237; brzda. Tento model lze kompaktn&#283; slo&#382;it a ulo&#382;it i do toho nejmen&#353;&#237;ho kufru automobilu.</p>
Výrobce Hauck

Jak správně vybrat