Hauck Sporťák Runner black/neon yellow

Hauck
Internetová cena: 5 399 Kč

1 týden
Doprava: zdarma / info o dopravě

Popis produktu

<p><strong>Runner NEON<br></strong><span lang="CS">&gt; Robustn&#237; ko&#269;&#225;rek s lo&#382;nou plochou s nosnost&#237; do 25 kg &#8211; cca 4 roky <br>&gt; Velk&#225; nafukovac&#237; kola<br>&gt; St&#345;&#237;&#353;ka s ventila&#269;n&#237;mi prvky<br>&gt; Dobr&#225; cirkulace vzduchu<br>&gt; S polohov&#225;n&#237;m do polohy vle&#382;e<br>&gt; Reflexn&#237; p&#225;sky<br>&gt; V&#253;&#353;kov&#283; nastaviteln&#225; rukoje&#357;<br>&gt; Kompaktn&#237; skl&#225;d&#225;n&#237; <br><br><strong>&#218;daj o v&#283;ku a hmotnosti //</strong> <br>V&#283;k / 0 - 48 m&#283;s&#237;c&#367;<br>Maxim&#225;ln&#237; z&#225;t&#283;&#382; / 25 kg (22 kg + 3 kg<br><br><strong>Rozm&#283;ry //</strong><br>Rozm&#283;ry po slo&#382;en&#237; / 88 x 44 x 60cm<br>Rozm&#283;ry po postaven&#237; / 78/112 x 124 x 60 cm<br><br><strong>Parametry //</strong><br>N&#225;kupn&#237; ko&#353; : <strong>Ano</strong><br>Odn&#237;mateln&#233; p&#345;edn&#237; madlo : <strong>Ano</strong><br>Odpru&#382;en&#237; : <strong>Ano</strong><br>Z&#225;dov&#225; op&#283;rka nastaviteln&#225; jednou rukou: <strong>Ano</strong><br>Druh brzdy : Kombinovan&#225; brzda<br>Druh st&#345;&#237;&#353;ky : Odn&#237;mateln&#225;<br>Bezpe&#269;nostn&#237; p&#225;s : 5bodov&#253; p&#225;s<br>Jednoduch&#233; &#269;i&#353;t&#283;n&#237; : <strong>Ano</strong> <br><br><strong>Kola //</strong><br>Oto&#269;n&#233; p&#345;edn&#237; kolo s aretac&#237; : <strong>Ano</strong><br>Pr&#367;m&#283;r p&#345;edn&#237;ho a zadn&#237;ho kola : 30/40 cm<br>Odn&#237;mateln&#225; kola : Zadn&#237; kola<br>Druh kola : Nafukovac&#237; kolo<br><br><span lang="CS"><span lang="CS"><strong>Komfortn&#237; //</strong> Aby se Va&#353;e miminko ji&#382; od narozen&#237; a&#382; do p&#345;ed-&#353;kolkov&#233;ho v&#283;ku c&#237;tilo pohodln&#283;, poskytne tento sportovn&#237; ko&#269;&#225;rek XL lo&#382;nou plochu. Ko&#269;&#225;rek je velmi odoln&#253; v&#367;&#269;i z&#225;t&#283;&#382;i - unese a&#382; 25 kg (22 kg sedadlo, 3 kg ko&#353;). <br><strong>Pohodln&#253; po cel&#253; &#269;as // </strong>Runner boduje &#353;irok&#253;m a pohodln&#253;m sed&#225;tkem s prodlou&#382;enou slune&#269;n&#237; st&#345;&#237;&#353;kou se s&#237;&#357;ovinou v zadn&#237; &#269;&#225;sti pro optim&#225;ln&#237; cirkulaci vzduchu. <br><span style="font-size: 100%;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-family: Arial;"><strong>Multi-polohovac&#237; //</strong> </span></span><span style="font-family: Arial;"><span style="font-family: Arial;">Op&#283;rka nohou byla navr&#382;ena pro d&#283;ti, kter&#233; miluj&#237; c&#225;k&#225;n&#237; v kalu&#382;&#237;ch, d&#237;ky um&#237;st&#283;n&#237; se nedostanou zabl&#225;cen&#233; boti&#269;ky do kontaktu s l&#225;tkou sed&#225;tka. Op&#283;rku zad a boudi&#269;ku je mo&#382;n&#233; polohovat dle pot&#345;eby. <br><strong>Nastaviteln&#225; v&#253;&#353;ka //</strong> Aby se V&#225;m ko&#269;&#225;rek p&#345;&#237;jemn&#283; vozil, m&#367;&#382;ete libovoln&#283; posouvat rukoje&#357; podle Va&#353;&#237; v&#253;&#353;ky a&#382; o 30 cm / 9 polohovac&#237;ch pozic. <br><span style="font-size: 100%;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-family: Arial;"><strong>XL ko&#353; //</strong> </span></span><span style="font-family: Arial;"><span style="font-family: Arial;">Ob&#269;erstven&#237; na Va&#353;e v&#253;lety m&#367;&#382;ete jednodu&#353;e uskladnit do velk&#233;ho ko&#353;e pod sedadlem. <br><span style="font-size: 100%;"><strong><span style="font-family: Arial;"><span style="font-family: Arial;">Za tmy nep&#345;ehl&#233;dnuteln&#253; // </span></span></strong><span style="font-family: Arial;"><span style="font-family: Arial;">Reflexn&#237; prvky na boud&#283; a bezpe&#269;nostn&#237;ch p&#225;sech pro bezpe&#269;n&#233; proch&#225;zky. <br><span style="font-size: 100%; font-family: Arial;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: 100%;"><strong>Ter&#233;nn&#237; ko&#269;&#225;rek //</strong> D&#237;ky velk&#253;m nafukovac&#237;m kol&#367;m je ko&#269;&#225;rek Runner ide&#225;ln&#237;m &#345;e&#353;en&#237;m do ka&#382;d&#233;ho ter&#233;nu. Zadn&#237; kola s pr&#367;m&#283;rem 40 cm a p&#345;edn&#237; kolo oto&#269;n&#233; / s uzamyk&#225;n&#237;m &#8211; s ohledem na ter&#233;n. <br><strong>Kompaktn&#237; slo&#382;en&#237; //</strong> T&#283;&#382;k&#233; uv&#283;&#345;it, ale ko&#269;&#225;rek Runner je mo&#382;n&#233; slo&#382;it do velmi kompaktn&#237;ho rozm&#283;ru pro snadnou manipulaci ka&#382;d&#253; den.<br><br><strong>VIDEA:</strong> <br><span style="color: #cbd501; font-family: Arial;"><span style="color: #cbd501; font-family: Arial;">&#8226; </span></span><span style="font-family: Arial;"><span style="font-family: Arial; font-size: 100%;"><a href="https://www.youtube.com/watch?v=47725da569e6080b9">https://www.youtube.com/watch?v=47725da569e6080b9</a><br><span style="color: #cbd501; font-family: Arial;"><span style="color: #cbd501; font-family: Arial;"><span style="color: #cbd501; font-family: Arial;">&#8226; </span></span></span><span style="font-family: Arial;"><span style="font-family: Arial;">hauck Youtube Channel</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p>
<p>&#160;</p>
<p>&#160;</p>
<p>&#160;</p>
<p>&#160;</p>
<p>&#160;</p>
<p>&#160;</p>
<p>&#160;</p>
<p>&#160;</p>
<p>&#160;</p>
<p>&#160;</p>
<p>&#160;</p>
<p>&#160;</p>
<p>&#160;</p>
<p>&#160;</p>
<p>&#160;</p>
<p>&#160;</p>
<p>&#160;</p>
<p>&#160;</p>
<p>&#160;</p>
<p><span lang="CS"><span lang="CS"><span lang="CS"><span style="font-size: 100%;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: 100%;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: 100%;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: 100%; font-family: Arial;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: 100%;">&#160;</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p>
Výrobce Hauck

Jak správně vybrat