Hauck Sporťák Runner 2 black

Hauck
Internetová cena: 5 799 Kč

Skladem
K dispozici na prodejně:
0 ks Malvík CITY Pankrác
Děkanská vinice 7
140 00 Praha 4
Skladem 1 ks Malvík FAMILY Jinočany
Severní 278
252 25 Jinočany
0 ks Malvík FAMILY Jirny
Poděbradská 779
250 90 Jirny
Skladem 1 ks Malvík FAMILY Brno
A1 Park Hlavní 108
664 31 Lelekovice
Doprava: zdarma / info o dopravě

Popis produktu

<p><strong>Runner 2<br></strong>&gt;&#160; Velk&#225; nafukovac&#237; kola<br>&gt;&#160; St&#345;&#237;&#353;ka s UV ochranou 50+<br>&gt;&#160; Dobr&#225; cirkulace vzduchu<br>&gt;&#160; Z&#225;t&#283;&#382; do 25 kg - cca. 4 roky<br>&gt;&#160; S polohov&#225;n&#237;m do polohy vle&#382;e<br>&gt;&#160; Reflexn&#237; p&#225;sky<br>&gt;&#160; V&#253;&#353;kov&#283; nastaviteln&#225; rukoje&#357;<br>&gt;&#160; Kompaktn&#237; skl&#225;d&#225;n&#237;<br><br><strong>Robustn&#237; ter&#233;nn&#237; ko&#269;&#225;rek // </strong>Vyrazte ven s t&#237;mto ter&#233;nn&#237;m fe&#353;&#225;kem za rodinn&#253;m dobrodru&#382;stv&#237;m. Extra velk&#225; nafukovac&#237; kola zaru&#269;&#237; j&#237;zdu s minimem ot&#345;es&#367;. Ko&#269;&#225;rek d&#237;ky oto&#269;n&#233;mu kolu mistrovsky zdol&#225; &#250;zk&#233; zat&#225;&#269;ky. <br><strong>Komfortn&#237; // </strong>Aby se Va&#353;e miminko ji&#382; od narozen&#237; a&#382; do p&#345;ed&#353;kolkov&#233;ho v&#283;ku c&#237;tilo pohodln&#283;, poskytne tento sportovn&#237; ko&#269;&#225;rek XL lo&#382;nou plochu. Ko&#269;&#225;rek je velmi odoln&#253; v&#367;&#269;i z&#225;t&#283;&#382;i - unese a&#382; 25 kg (22 kg sedadlo, 3 kg ko&#353;).<br><strong>S v&#283;trac&#237;m ok&#233;nkem // </strong>V hork&#253;ch dnech toto ok&#233;nko lze otev&#345;&#237;t, &#269;&#237;m&#382; se odkryje s&#237;&#357;ov&#225; tkanina, kter&#225; skv&#283;le propust&#237; vzduch a poslou&#382;&#237; jako velk&#233; v&#253;hledov&#233; ok&#233;nko.<br><strong>Nastaviteln&#225; v&#253;&#353;ka // </strong>Aby se V&#225;m ko&#269;&#225;rek p&#345;&#237;jemn&#283; vozil, m&#367;&#382;ete libovoln&#283; posouvat rukoje&#357; podle Va&#353;&#237; v&#253;&#353;ky a&#382; o 30 cm.<br><strong>Za tmy nep&#345;ehl&#233;dnuteln&#253; // </strong>Reflexn&#237; sv&#283;teln&#233; p&#225;sky na st&#345;&#237;&#353;ce zajist&#237; bezpe&#269;n&#253; n&#225;vrat Va&#353;&#237; rodiny dom&#367; a&#382; u&#382; se bude venku pomalu stm&#237;vat. <br><strong>XL ko&#353; // </strong>Ob&#269;erstven&#237; na Va&#353;e v&#253;lety m&#367;&#382;ete jednodu&#353;e uskladnit do velk&#233;ho ko&#353;e pod sedadlem. <br><strong>Kompaktn&#237; slo&#382;en&#237; //</strong> Na Va&#353;ich cest&#225;ch m&#367;&#382;ete Runner 2 slo&#382;it do &#250;sporn&#233;ho rozm&#283;ru.<br><br><strong>Runner 2 // Robustn&#237; ter&#233;nn&#237; ko&#269;&#225;rek<br></strong>A jde se ven s na&#353;&#237;m rodinn&#253;m &#8222;ter&#233;&#328;&#225;kem&#8220;! Nehled&#283; na to, jestli se rozhodnete pro v&#253;let do p&#345;&#237;rody nebo vyraz&#237;te nakupovat, extra velk&#225; nafukovac&#237; kola zaru&#269;&#237; hladkou j&#237;zdu s minimem ot&#345;es&#367;.<br>&#218;zk&#253;ch zat&#225;&#269;ek se tento sportovn&#237; ko&#269;&#225;rek rozhodn&#283; nezalekne. Krom&#283; toho m&#367;&#382;ete Runner 2 na cest&#225;ch kompaktn&#283; slo&#382;it.<br>Aby se Va&#353;e d&#237;t&#283; c&#237;tilo komfortn&#283; od narozen&#237; a&#382; do p&#345;ed&#353;kolkov&#233;ho v&#283;ku, poskytuje tento ko&#269;&#225;rek XL lo&#382;nou plochu a tak&#233; velkou st&#345;&#237;&#353;ku s UV ochranou 50+, kter&#225; chr&#225;n&#237; p&#345;ed sluncem a de&#353;t&#283;m. Krom&#283; toho je Runner 2 extra odoln&#253; v&#367;&#269;i zat&#237;&#382;en&#237;. V hork&#253;ch dnech jej m&#367;&#382;ete jednodu&#353;e otev&#345;&#237;t, &#269;&#237;m&#382; se odkryje prody&#353;n&#225; s&#237;&#357;ov&#225; l&#225;tka, kter&#225; z&#225;rove&#328; slou&#382;&#237; jako v&#253;hledov&#233; ok&#233;nko. Reflexn&#237; p&#225;sky na st&#345;&#237;&#353;ce V&#225;m a Va&#353;&#237; rodin&#283; na konci dne dopomohou k bezpe&#269;n&#233;mu p&#345;&#237;jezdu dom&#367;. Sva&#269;inku na cesty m&#367;&#382;ete jednodu&#353;e zabalit do obrovsk&#233;ho ko&#353;e.<br>Abyste str&#225;vili V&#225;&#353; den komfortn&#283;, m&#367;&#382;ete posouvat polohu rukojeti o 30 cm a nastavit ji tak p&#345;im&#283;&#345;en&#283; k Va&#353;&#237; v&#253;&#353;ce. Bezpe&#269;&#237; Va&#353;&#237; ratolesti zajist&#237; 5bodov&#253; p&#225;s, brzda a p&#345;edn&#237; madlo, kter&#233; se p&#345;i nastupov&#225;n&#237; jednodu&#353;e vyklop&#237; do strany.</p>
Výrobce Hauck

Jak správně vybrat